De verbinding tussen de burgers en het bestuur van Zeewolde.

Jeugd

De Jeugdwet heeft als uitgangspunten: eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheid van jeugdigen en hun ouders, al dan niet met inzet van familie en overige inzet vanuit hun het eigen netwerk. Preventie is sinds 2015 de nieuwe taak binnen de Jeugdwet.

Volwassenen

Mensen die de volwassen leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en niet op eigen kracht zelfredzaam kunnen zijn krijgen ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen.

Werk & inkomen

De participatiewet is er om er voor te zorgen dat iedereen die kan werken ondersteunt word om te kunnen gaan werken. De gemeente heeft hierin een verantwoordelijkheid om ondersteuning te bieden daar waar nodig zodat mensen aan de slag kunnen gaan.

Wij zorgen ervoor dat u gehoord wordt!

De Burgertafel in zijn huidige vorm is er sinds juli 2017. Hij wordt gevormd door een zevental zeer betrokken inwoners die vanuit hun eigen expertise een invulling aan deze taak geven. De gemeenschappelijke drijfveer van de leden is een Zeewolde waar een ieder naar eigen vermogen deelneemt aan de samenleving van Zeewolde. We komen op voor de belangen van alle inwoners in Zeewolde maar in het bijzonder die van hen die te maken krijgen met de Jeugdwet, de Wmo en Participatiewet en alles wat daar aan raakt.