De verbinding tussen de burgers en het bestuur van Zeewolde.

Leden

Jan Seesing
Vice-voorzitter, participatiewet
Mijn naam is Jan Seesing.Na mijn pensionering wilde ik iets doen wat er toe doet, iets waarmee ik andere burgers kan helpen. De Burgertafel is een mooie aanvulling op mijn andere vrijwilligersactiviteiten. Ik hoop de connectie tussen burger en gemeente waar het over het Sociaal Domein gaat, te verbeteren. Voordat ik met pensioen ging, heb ik zowel in het bedrijfsleven als de Rijksoverheid gewerkt in verschillende functies, vooral de HRM/P&O-hoek.
Burgertafel Zeewolde Marco Smit
Marco Smit
Algemeen lid
Ik ben Marco Smit geboren in Amersfoort. Ik ben getrouwd met Henneke en we hebben één zoon Thijn. Wij wonen sinds 1996 met veel plezier in Zeewolde. Het dorpse karakter en de omgeving spreekt ons aan. Ik heb tot 2017 voornamelijk gewerkt als accountmanager. Sinds 2017 heb ik het roer omgegooid en begeleid ik mensen die van een gokverslaving af willen en ondersteun ook de omgeving daarbij. De reden dat ik dat ben gaan doen is dat ik ervaringsdeskundig ben en heb gemerkt dat dat van grote waarde is bij het succesvol helpen van mijn cliënten.

Eind vorig jaar ben ik in aanraking gekomen met de Burgertafel waar ik tot dat moment nauwelijks van had gehoord. Nu ik weet wat de Burgertafel doet is het mijn ambitie om de stem en luisterend oor te zijn voor mijn dorpsgenoten die het moeilijk vinden om op een effectieve manier hun wensen kenbaar te maken en zo invloed te hebben op de lokale politiek

Jan Klop
Vervangend lid
Ik vind het heel belangrijk dat de ideeën en opvattingen van de inwoners over hun welzijn al in een vroeg stadium van beleidsontwikkeling gaan meetellen. Dat draagt bij aan een vermindering van de kloof tussen burgers en overheid. Ik vind het van groot belang dat de burgertafel midden in de samenleving staat en zich actief op zoek gaat om te weten te komen wat er in de Zeewolder samenleving aan opvattingen leeft. Als voorzitter van de 55 plusraad voel ik me zeer betrokken bij het werk van de burgertafel en zie ik het als mijn taak om te zorgen dat met name het geluid van een brede achterban van oudere inwoners in de burgertafel gehoord wordt.
Marijke van de Beek
Algemeen lid, jeugdwet
In de zomer van 2007 ben ik na een afwezigheid van bijna 10 jaar met mijn man weer komen wonen in Zeewolde. Ik werkte toen parttime op een orthopedagogisch centrum voor kinderen in Lelystad. Na een aantal jaar ben ik begonnen aan een nieuwe uitdaging in Zeewolde. In dit dorp ben ik aan de slag gegaan als ambulant begeleider. Ik raakte hierdoor steeds meer betrokken bij dit dorp en ik wilde hier graag meer mee doen. Daarom heb ik mij aangemeld als lid van de burgertafel.

Met mijn positieve instelling en het denken in oplossing denk ik dat waardevol lid kan zijn voor de burgertafel.

Jan te Rietstap
Vervangend lid
Op allerlei manieren ben ik als vrijwilliger betrokken bij organisaties die de armere mensen binnen ons dorp helpen, zoals MMM-boerderij, Diaconie, kerst- en zomeracties enz. Ik ben een doe-mens die zich als plaatsvervangend lid binnen de Burgertafel vooral richt op het makkelijk toegankelijk maken van regelingen en procedures binnen het Sociaal Domein.