Veelgestelde vragen

De Burgertafel is een adviesorgaan van de gemeente Zeewolde, die de gemeente gevraagd en ongevraagd advies mag geven over onderwerpen aangaande het Sociaal Domein.

De burgertafel is er voor alle inwoners van de gemeente die te maken hebben met het sociaal domein.

De burgertafel kan door middel van het geven van een advies sturen op beleid en de uitvoering daarvan.
De burgertafel heeft een signalerende functie en kan een signaal afgeven aan de gemeente wanneer er meerdere problemen ervaren worden bij het uitvoeren van een sociaal beleid.

U kunt met de burgertafel in contact komen door een email te sturen naar het volgende adres info@burgertafelzeewolde.nl

Ook zijn wij iedere laatste zaterdag van elke maand te vinden in de Oude Bieb tussen 10:00 uur en 12:00 uur waar u uw vragen kunt stellen.

Heeft u meer vragen?

Als u vraag niet beantwoord wordt op deze pagina dan kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag om uw vraag te beantwoorden.
Ga naar de contactpagina.