De verbinding tussen de burgers en het bestuur van Zeewolde.

Volwassenen (Wmo)

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Binnen het sociaal domein van iedere gemeente valt de wet maatschappelijke ondersteuning, ook wel de WMO. Deze wet is er voor iedereen boven de 18 jaar.
De gemeente moet er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn krijgen ondersteuning vanuit de gemeente.

Hierbij kunt u denken aan:

  • Huishoudelijke hulp,
  • Vervoersvoorziening (taxipas),
  • Begeleiding bij dagbesteding,
  • Ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten,
  • Een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis,
  • Opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos of verslaafd zijn.

Enkele voorbeelden op het gebied van de WMO, waarbij u terecht kunt bij de Burgertafel zijn:

  • Problemen op het gebied van de aanvraag – burger vindt de taal op de formulieren te lastig, waardoor de aanvraag niet tot stand komt.
  • Problemen op het gebied van de uitvoering – burger vindt dat de begeleiding niet voldoet aan de wensen, burger voelt zich niet gehoord.