De verbinding tussen de burgers en het bestuur van Zeewolde.

Werk (Participatiewet)

Participatie

Participatie krijgt steeds meer vorm en inhoud binnen de gemeente Zeewolde. Tot 1 januari 2018 waren er verschillende adviesraden die zich vanuit hun eigen expertise inzetten voor participatie. De Burgertafel volgt deze raden op.
De aanleiding voor het instellen van één raad is een nieuwe visie op participatie. In die nieuwe visie behartigt de raad de belangen van alle Zeewoldenaren, niet de belangen van specifieke doelgroepen. Iedereen moet (kunnen) meedoen, ongeacht een eventuele beperking, afkomst, leeftijd of het inkomen.

Werkveld

Werk en inkomen betreft het werkveld van de participatiewet. Deze wet is bedoeld voor iedereen, die (tijdelijk) niet in zijn eigen inkomen kan voorzien. Als Burgertafel adviseren we gevraagd of ongevraagd over de verschillende regelingen en voorzieningen die het College voorstelt voor de uitvoering van de Participatiewet. De Burgertafel wil vooral kijken naar de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de voorzieningen en de redelijkheid bij de uitvoering, gebaseerd op vertrouwen in de medemens.

Andere onderwerpen, waarover de Burgertafel adviseert, zijn:

• Realisatie van arbeidsplaatsen voor kwetsbare groepen in de reguliere arbeidsmarkt
• (arbeidsmatige) dagbesteding
• Invulling van de tegenprestatie
• De uitvoering van de schuldhulpverlening
• Goede scholing en begeleiding van mensen, die het behoeven

Maar we kunnen het niet alleen! We hebben u hierbij nodig, want alleen dan kunnen we mening van de burgers van Zeewolde goed verwoorden in ons advies. Laat ons uw mening of vraag weten. Wij zullen deze met aandacht behandelen.